วัดป่าสุญญตาราม บันดานูน ยินดีต้อนรับผู้สนใจศึกษาและปฏิบัติธรรมทุกท่าน

กิจกรรมสำคัญคือการอบรมกรรมฐาน ฟังธรรม นิทรรศการธรรมะ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อความสุขเย็นของทุกท่าน ก่อกำเนิดโดยคณะสงฆ์ไทย บริหารโดยพระไทย ได้รับความสนับสนุนโดยความเสียสละจากชาวพุทธนานาชาติ พระไทยท่านต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก เพื่อประโยชน์ต่อทุกฝ่าย

และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสร้างความฝันของพ่อในหลวงให้เป็นจริง คือนำความสุขสู่ประชาชนโดยธรรม

 

 

 

 


 Updated 7 Nov 2016

A HISTORICAL MOMENT

Please click here to see more photos, vdo and read more

An Everlasting Light - International artists record in honor of H.M. King Bhumipol of Thailand Oct 20, 2016

 

 

 

WELCOME to the peaceful and friendly atmosphere of a Thai forest Buddhist monastery in the Southern Highlands, NSW, Australia. This is a place where you can learn and apply Buddhist teachings to add inner peace in your daily life.

 

We offer many Dhamma programs and activities for all levels of interest, from serious meditators to students or just curious visitors.

 

Monks and volunteers have created teaching tools to simplify the complicated Buddhist teachings into modern day language. Plants in the monastery gardens are carefully chosen to link with Buddhist history and add more peaceful and pleasant feelings to both meditators and visitors.  

 

We constantly carry out in depth research of Buddhist history, by visiting many archaeological sites and museums, and by meeting with experts in many universities around the world. The knowledge that we have acquired from this research helps us to extract the spiritual values of Buddhist teachings from the veil of cultural practises.

 

Our monthly meditation retreats are highly attended by people from all over Australia. We combine the beautiful rural location, archaeological history of Buddhism, ancient artefacts, stone carvings, visual arts, Buddhist chanting, and yummy Thai vegetarian food, with many outdoor activities i.e. Tai Chi Qi Gong, walking & sitting meditation in the gardens. Many people attend up to 6 retreats per year.

 

Monks from Sunnataram Forest Monastery have been regularly invited to talk on various topics of Buddhism and teach meditation in many universities, local and Sydney schools, and other countries. The monastery is a favourite place for local school excursions.

 

Sunday is a very suitable time when individuals, couples or the entire family can enjoy the beautiful view and art work around the monastery. Visitors are welcome to participate in our programs without changing their religion!! Parents and young children can experience offering vegetarian food to monks, listening to Buddhist blessings, short sitting meditation, Dhamma talk, and can feel free to ask questions to the monks. Every Sunday 11am-2pm.

Please read more from the above tabs.

 

 

 

For more enquiries, please contact us by email.

 

New

Instagram

To follow up our current activities, please visit Instagram @kimmcsweeney52  or   #sunnataramforestmonastery.

Like to visit the monastery?

We open Tue - Fri 1 -4 PM, Sat & Sun 11 AM - 4 PM. Closed on Monday.

6 - 8 PM Buddhist Chanting, Guided Meditation & Dhamma talk by the monks. All are welcome.

Open Day for all visitors (good for the entire family) between 11 AM - 4 PM.

Please read 'Guideline for Visitors'.

After experiencing teaching Buddhism in many high schools, we have decided to include a section in our website to help those students studying Buddhism in HSC. Read more in 'Dhamma Teachings/Buddhism for Students'

Buddhist teaching is always beneficial and practical for everyone even in this digital age. Once we practise Dhamma righteously, we can achieve inner peace without being involved in religious rituals and supernatural stories. Read more in 'Dhamma Teachings/ The Principal Teachings of Buddhism Part I, II and III by Ven. Ajahn Buddhadasa, Suan Mokh, Thailand.

Teaching Monks: Further Training in Australia

Sunnataram Forest Monastery now establishes a special training program: Teaching Monks: Further Training in Australia, to support international Buddhist monks who want to learn how to teach Buddhism in Australia and the West.

We welcome any non-Thai monk who would like to undertake this program to experience teaching Dhamma and helping Dhamma work in Australian culture for 3 months. Please email us.

Thank you & Sadhu


 

We would like to thanks to all friends who kindly donate Bunning Gift cards and other gift cards to the monks. We have been using them to purchase many building materials to maintain the monastery and to support our Dhamma teaching programs. May all happiness and wisdom be with all of us. Sadhu

Need to build a new meditation hall.

The Karuna Cloister: the Shrine of Compassion started in 2007 with the concrete slab and timber poles in place. Due to the increase in Dhamma teaching activities, the monks decided to pause the construction of both Karuna and Metta cloisters until the need arised. Now it's the time. Please see more detail in Project / Building Karuna Cloister for meditation 2015. and Lists of generous donors.

Activities for October 2016

 

 

 

 30 Sept - 3 Oct 2016

 

 

 Awakening in the Garden

Now the photos are in the website. Sorry for taking long time to update the site. Please enjoy them. Thanks.

 

Activities for November 2016

 11 - 13 Nov 2016

 

 

 Weekend Meditation Retreat: Gift of Love and Peace

Dear Everyone,

Venerable Phra Mana, LuongPo Sawat, all volunteers and I would like to thank you once again for your participation in this weekend’s retreat “Gift of Love and Peace”.

We hope you have learnt some new happy ways to develop and share, and to enhance your life.

We hope some myths have been decoded and some techniques demystified.

We welcome you all back for lunch and Dhamma talk any Sunday at 11am, and to join any of our monthly weekend retreats in 2017.

I have attached a copy of the group photo and over the next week there will be many more photos of this retreat on the website.

I have also attached a copy of our chanting book for those who may be interested.

Please excuse some translation as yet to be refined.

Also please forgive us if anything was unsatisfactory.

We welcome your comments and feedback, and hope we may improve in ways you sudggest.

With loving kindness,

Kim

Please cilck here to see more photos

14 Nov - 20 Dec 2016

 

 

Due to her hip replacement surgery, Kim will take a break from volunteering monastery work. All email will be responsed temporarily by Chokdee, the monastery cat.

Thank you.

 

Sat 26th Nov 2016

 

 

10 - 2 PM Dhamma workshop for Youth group from Lankarama Buddhist Monastery, Schofield

 

Activities for December 2016

 26 Dec 16 - 1 Jan 2017

 

 

 Peaceful Transformation

Boxing Day & New Year Retreat (only for experienced people who have been in our previous retreats)

Places are still available. Please send your application form at least 7 days in advance. 

 

Before you fill in the form to make a reservation, please make sure that you can complete the whole retreat, from the beginning to the end. Leaving the retreat earlier, without urgent matters, is considered to be impolite to the monastery and other retreat participants. Thank you. 

 

Retreat Dates

 

2016 

 

Mon 26th Dec 2016– Sun 1st January 2017: Boxing Day & New Year Retreat for only experienced meditators who have been in our previous retreats.

2017

February  Fri 10th - Sun 12th

March  Fri 10th –  Sun 12th

April  Fri 14th – Mon 17th (Easter for only our experienced people)

May  Fri 5th –  Sun 7th

May Sun 14th –  Sat 20th  (Vesak retreat for only our experienced people)

June  Fri 9th - Mon 12th ( Queen’s Birthday Long Weekend)

July  Fri 7th – Sun 9th

August  Fri 11th –  Sun13th

September  Fri 1st  -  Sun 3rd

September Fri 29th – Oct  Mon 2nd  (Labour Day Long Weekend)

November  Fri 3rd –  Sun 5th  (Last retreat for beginners)

December Tue 26th – Jan  Mon 1st 2018 (Boxing Day & New Year for only our experienced  people)

 

 

All enquiries email: [email protected] 

Thank you.

All retreats run by donation. We recommend a donation of $55 per night to cover monastery expenses.  The monastery makes no profit from your kind donation. If you wish to donate more, your generosity is greatly appreciated, and will ensure the retreat programs continue to help many more people.

Things We Need

We are grateful for your kind support to the monks, but in the past 25 years the monks have received too many unnecessary things, and they have a ‘big’ problem to store them. We feel responsible for your good Kamma and the waste of your money. For example, many kinds of food expire before the monks can eat, too many towels, toothpaste, soaps and monk’s robes are eaten by mice etc.

While other necessary things that the monks use more often, but not included in the ‘traditional monk gifts’, are not known by supporters. 

Since 2008, monks of the Sunnataram Forest Monastery, realizing people’s need for peacefulness of mind, focus their mind and dedicate their energy on teaching Dhamma and conducting monthly and special meditation retreats, for both youth and adults. The result is wonderful, inspiring  and brings much rejoicing. There is so much positive feedback that will gladden your heart, so please read the feedback and messages from our website.

To continue these worthy activities, we need many other necessary items which can be used either for the Dhamma study program or to maintain the monastery.

To support fulfilment of your wishes, to value your kind gifts to the monks, and to help other people learn Buddhism we would humbly like to suggest the following items:

 

Gardens:  the following plants- Waratahs, Rhododendrons, Pieris Temple Bells, Hellebores, Euphorbia, and bags of potting mix.

Office: Epson 82 printing ink: all colours

Building Materials: 

Decking timber (natural) oil, outdoor srew, nuts and bolts any size

Decking timber, hard wood, any sizes & length.

Or just Bunning Gift Cards, and post it to the monastery.