Gratitude for Mothers: A Thai language meditation retreat: 2-4 Aug 2019

ทำบุญให้แม่ ถวายแด่สมเด็จพระพันปีหลวง

Gratitude for Mothers

 

 

 

 ในโอกาสวันแม่ และร่วมเฉลิมฉลองวันพระชนมพรรษา ของ สมเด็จพระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง ทางวัดบันดานูน จะได้จัดอบรมกรรมฐาน พิเศษ เป็นภาษาไทย เพื่อทำบุญให้แม่ และน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ ในความกตัญญู ที่พระองค์ได้เสียสละ ทรงงาน เพื่อความสุขของ ประชาชนชาวไทยมาตลอด จึงขอเชิญชวนน้าเจี๊ยบ น้อง ๆ อาสาสมัคร และญาติโยมคนไทยที่สนใจ ได้มาร่วมปฏิบัติธรรม

ศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562

18.00 น. มาถึงวัด ลงทะเบียน เข้าที่พัก

19.00 น. ปฐมนิเทศ – เริ่มปฏิบัติธรรม

21.30 น. พักผ่อน

เสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562

5.30 น.    ตื่น

6.00 น.    ทำวัตรเช้า สวดมนต์ นั่งภาวนา

7.15 น.    ทานอาหารเช้า

8.15 น. บริหารร่างกาย เจริญอานาปานสติ เดินจงกรม นั่งภาวนา ฟังธรรม

11.00 น. ถวายภัตตารเพลพระสงฆ์ ร่วมรับประทานอาหาร พักผ่อน

14.00 น.  เดินจงกรม นั่งภาวนา ฟังธรรม

16.00 น. ทำความสะอาดสถานที่ ทำสวน อาบน้ำ

17.00 น.  น้ำปานะ / อาหารว่างตอนเย็น

18.00 น.  ทำวัตรเย็น สวดมนต์ นั่งภาวนา

อาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562

5.30 น.    ตื่น

6.00 น.    ทำวัตรเช้า สวดมนต์ นั่งภาวนา

7.15 น.    ทานอาหารเช้า

8.15 น. บริหารร่างกาย เจริญอานาปานสติ เดินจงกรม นั่งภาวนา ฟังธรรม

11.00 น. ถวายภัตตารเพลพระสงฆ์ ร่วมรับประทานอาหาร ล้างชาม ทำความสะอาดสถานที่พัก เก็บของ

13.00 น. ฟังสรุปการปฏิบัติธรรม รับพร

14.30 น. เสร็จการอบรม

 

 

 

กฏระเบียบ- กรุณาอ่านให้ละเอียด

*ห้ามนุ่งขาว ห่มขาว ให้นุ่งห่มสีปกติ สุภาพ เพื่อสะดวกในการนั่งภาวนาบนดิน ใต้โคนไม้ และทำกิจกรรมในสวน

*สตรี ห่มเสื้อยาวคลุมข้อศอก คลุมถึงข้อเท้า ปิดสะดือ ห้ามคอลึก ห้ามนุ่งเสื้อผ้ารัดตัว จนโชว์ทรวดทรง

*บุรุษ ห้ามนุ่งกางเกงขาสั้น นุ่งกางเกงให้ยาวปิดหัวเข่า

*ไม่มีการขอศีล 5 หรือ ศีล 8 แต่ให้ปฏิบัติอริยมรรคมีองค์ 8

*ปิดวาจา ห้ามพูดคุยกันตลอดการอบรม

*เตรียมเครื่องกันหนาว ผ้าห่ม ถุงน้ำร้อน ไฟฉาย ผ้าปูนอน ปลอกหมอน มาเอง

*ห้ามอ่านหนังสือใด ๆ ในระหว่างการอบรม ห้ามถามปัญหาทางโลก ถามได้แต่เรื่องการปฏิบัติธรรม

*ทุกท่านต้องร่วมปฏิบัติตามตารางเวลาที่กำหนดไว้ ยกเว้นเจ็บไข้ และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่วัด ได้รับทราบ

*ห้ามสูบบุหรี่ สิ่งเสพติดใด ๆ ทั้งสิ้น

*ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ ถ่ายรูปในขณะการอบรมฯ

*อาหารมังสวิรัติ จัดทำโดยอาสาสมัคร ห้ามนำเนื้อสัตว์ใด ๆ เข้าวัด ไม่มีการทำอาหารพิเศษใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งพระและฆราวาส ทานอาหารเหมือนกันหมด ห้ามเข้าครัวโดยไม่ได้รับอนุญาต

*ให้ความร่วมมือกับทางวัดฯ และให้ความเคารพต่ออาสาสมัครที่ช่วยเสียสละจัดการอบรมให้

*ไม่มีการเสียค่าใช้จ่าย ใด ๆ การบริจาคทานเป็นเมตตาเสียสละของทุกท่าน ที่จะเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาต่อไป

 

ผู้สนใจ กรุณาติดต่อ สมัครได้ที่น้าเจี๊ยบ Line ID: najeabsydney และโยมอ้อย Line ID:  orawan_kosaroth ก่อนวันที่ 31 กรกฏาคม ศก นี้

 

วัดป่าสุญญตาราม บันดานูน

225 Teudts road, Bundanoon, NSW 2578

[email protected]

tel. 02-48844262

 

 

สปฺปุริสภูมิ ยทิทํ กตญฺตา กตเวทิตา
การรู้คุณและตอบแทนคุณ เป็นคุณธรรมพื้นฐานของคนดี
(เอกนิบาต 20/70)