Six Temperament จริต 6

จริต 6  

คำว่าจริยา หมายถึงลักษณะอันเป็นพื้นฐานของจิต หรือนิสัยอันเป็นพื้นเพของบุคคลแต่ละคน อันกิดจากการกระทำซ้ำๆ ซากๆ จนเคยชิน

คำว่าจริต ใช้เรียกบุคคลที่มีจริยาอย่างนั้นๆ เช่น คนมีโทสจริยา เรียกว่า โทสจริต

คนโดยทั่วไป จะไม่แสดงจริตของตนในที่สาธารณะ เพราะมีข้อบังคับ หรือต้องทำตามกฏระเบียบนั้น แต่เมื่ออยู่ในที่ส่วนตัว และไม่มีใครรู้เห็น เช่นห้องนอนของตนเอง จริตของตนจะแสดงออกอย่างชัดเจน

การรู้จักสังเกตจริตของตน ทำให้รู้จักแก้ไข ขจัดนิวรณ์ได้โดยใช้กรรมฐานพิเศษ เฉพาะ ให้เหมาะกับจริตของตน ซึ่งต้องกระทำบ่อย ๆ เปรียบเสมือนยารักษาโรคเฉพาะทาง สำหรับคนนั้น ๆ เป็นกรณี ๆ ไป และกรรมฐานพิเศษเหล่านั้น สามารถปฏิบัติได้พร้อมกันกับอานาปานสติ

จริตนั้นแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 6 ประเภท หรือ 6 จริต คือ

 

๑.ราคจริต คือผู้มีปกตินิสัยหนักไปทางราคะ รักสวยรักงาม ละมุนละไม ชอบสิ่งที่สวยๆ เสียงเพราะๆ กลิ่นหอมๆ รสอร่อยๆ สัมผัสที่นุ่มละมุน และจิตใจจะยึดเกาะกับสิ่งเหล่านั้นได้เป็นเวลานานๆ

สังเกตดูห้องนอนของตนเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ละเอียด ปราณีต

แก้ได้โดยใช้

 • อิริยาบถ- เดิน มากกว่านั่ง 
 • สถานที่อยู่อาศัย- เรียบง่าย สันโดษ
 • เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม-ปอน ๆ ของมือสอง ปะแล้วปะอีก
 • สี- ทึบ ๆ เช่น เขียว
 • เพื่อน- ไม่ค่อยจะสนใจเรื่องคำพูด หรือกิริยาอาการสุภาพ
 • กรรมฐานพิเศษ-อสุภกรรมฐานบ่อย ๆ เพื่อปรับจิตไม่ให้ไปยืดถือความสวยงาม จนทำให้เกิดนิวรณ์

๒.โทสจริต คือผู้มีปกตินิสัยหนักไปทางโทสะ ใจร้อน วู่วาม หงุดหงิดง่าย อารมณ์รุนแรง โผงผาง เจ้าอารมณ์

ดูห้องนอนของตนไม่เรียบร้อย เสื้อผ้า ข้าวของกระจุยกระจายไปคนละทิศละทาง 

แก้โดย

 • อิริยาบถ- นั่ง หรือเอนกาย ให้สบาย ๆ มากกว่าเดิน
 • สถานที่อยู่อาศัย- สะอาด สวยงาม  สะดวก มีสวนดอกไม้สวย ๆ เพื่อลดการกระทบทำให้อารมณ์ขุ่นเคือง
 • เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม-ให้ของละเอียด ปราณีต บอบบาง ราคาแพง
 • สี- ทึบ ๆ เช่น เขียว
 • เพื่อน- กิริยามรรยาทสุภาพ เรียบร้อย พูดจาดี เมตตาให้อภัย ไม่ถือตัว
 • กรรมฐานพิเศษ-เมตตาพรหมวิหารธรรม

 

๓.โมหจริต คือผู้มีปกตินิสัยหนักไปทางโมหะ เขลา เซื่องซึม มองอะไรไม่ทะลุปรุโปร่ง ขี้หลง ขึ้ลืม

ห้องนอนของตนรกรุงรัง วางของไม่ถูกที่ ห้องมืดทึบ อืดอัด แก้โดย

 • อิริยาบถ- เดิน เคลื่อนไหว มากกว่านั่ง
 • สถานที่อยู่อาศัย- เรียบง่าย มีโปร่งโล่ง มีหน้าต่างบานใหญ่ ๆ มีแสงสว่างเข้ามาได้มาก
 • เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม-ใช้สีฉูดฉาด เครื่องใช้ส่วนตัว ใหญ่กว่าปกติ
 • สี- ฉูดฉาด เช่น แดง ส้ม ขาว เหลืองสว่าง
 • เพื่อน- คบเพื่อนที่มีความขยัน กระตือรือร้น มีความคิดก้าวหน้า
 • กรรมฐานพิเศษ-พิจารณาอาการ 32 ของร่างกาย เป็นต้น

 

๔.วิตักกจริต หรือวิตกจริต คือผู้มีปกตินิสัยหนักไปทางฟุ้งซ่าน คิดเรื่องนี้ทีเรื่องนั้นที เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ไม่สามารถยึดเกาะกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้นานๆ จนอาจทำให้เกิดความกังวล ฟุ้งซ่านได้ง่าย ดูห้องนอนของตน ย้ายเฟอร์นิเจอร์เกือบทุกอาทิตย์ มีของสำรองไว้มากเกินความจำเป็น แก้ได้โดย

 • อิริยาบถ- เดิน เคลื่อนไหวร่างกาย มากกว่านั่ง
 • สถานที่อยู่อาศัย- สะอาด เรียบง่าย ๆ เล็ก ๆ กระทัดรัด หน้าต่างไม่บานใหญ่จนเกินไป ทำให้มองเห็นสิ่งภายนอกแล้วอยากจะย้ายของไปเรื่อย
 • เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม- มีอย่างละ 1 ชุด แตกหักแล้วค่อยซื้อใหม่ ไม่ซื้อของเผื่อเอาไว้
 • สี- ทึบ ๆ เช่น เขียว
 • เพื่อน- เลี่ยงเพื่อนที่ชอบพูดเป็นปริศนา ทำให้งงไม่สามารถตัดสินใจได้ คบเพื่อนที่พูดตรงไปตรงมา ไม่อ้อมค้อม ไม่พูดมากจนทำให้ฟุ้งซ่าน
 • กรรมฐานพิเศษ-เพ่งดูกสิณ เช่นต้นไม้เขียว ภูเขาเขียว ทะเลสีน้ำเงิน

 

๕.ศรัทธาจริต หรือสัทธาจริต คือผู้มีปกตินิสัยหนักไปทางศรัทธา น้อมใจเชื่อ เลื่อมใสได้ง่าย ซึ่งถ้าเลื่อมใสในสิ่งที่ถูกก็ย่อมเป็นคุณ แต่ถ้าไปเลื่อมใสในสิ่งที่ผิดก็ย่อมเป็นโทษ  งมงาย ขาดเหตุผล ดูห้องนอนของตน เรียบร้อย แต่เต็มไปด้วยวัตถุมงคล ผ้ายันต์ เครื่องลางของขลัง ชอบดูหมอดู  ฮวงจุ้ย ชอบจุดธูปเทียนมาก แก้โดย

 • อิริยาบถ- เดิน เคลื่อนไหวร่างกาย มากกว่านั่ง
 • สถานที่อยู่อาศัย- สะอาด สวยงาม  
 • เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม-ให้ของละเอียด ปราณีต
 • สี- ทึบ ๆ เช่น เขียว
 • เพื่อน- ชอบค้นคว้าแสวงหาเหตุผล ชอบพิสุจน์ หาความจริง ยินดีที่จะอธิบายทุกเรื่องอย่างมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์
 • กรรมฐานพิเศษ-อสุสสติ 10 เป็นต้น

๖.ญาณจริต หรือพุทธิจริต คือผู้มีปกตินิสัยหนักไปทางชอบคิด พิจารณาด้วยเหตุผลอย่างลึกซึ้ง ชอบใช้ปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริง ไม่เชื่ออะไรโดยไม่มีเหตุผล ดูห้องนอน เป็นระเบียบ มีตำราเยอะ ชอบ google ชอบพูดมาก ชอบสอน ชอบอธิบาย ชอบแนะนำผู้อื่น ดูเหมือนรู้ทุกอย่าง แต่ไม่ปฏิบัติ แก้โดย ลงมือปฏิบัติเสีย